Algemene voorwaarden

  1. Deelname is op eigen risico. De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel opgelopen voor, tijdens of na de lessen.
  2. De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en/of verlies c.q. diefstal van je persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de lessen.
  3. Je mag maximaal 1 proefles volgen. Een proefles en een losse les kost 12,50 euro.
  4. Een 5-lessenkaart heeft een geldigheidsduur van drie maanden ingaand vanaf de datum van de eerste les. Een 10-lessenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden ingaand vanaf de eerste les. Een 20-lessenkaart heeft een geldigheidsduur van 9 maanden ingaand vanaf de eerste les.
  5. Abonnementen hebben een vaste looptijd van 3 maanden, daarna zijn ze maandelijks opzegbaar. Opzeggen dient schriftelijk, via de mail of whatsapp te geschieden.
  6. Er is geen restitutie mogelijk. In bijzondere gevallen kan het zijn dat de docent een uitzondering maakt. Ook kan de docent in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld ivm langdurige blessure) je leskaart tijdelijk on hold zetten. Dit voor maximaal twaalf maanden.
  7. Op nationale feestdagen vervallen de lessen.
  8. Als je verhinderd bent, meld je je tijdig af, minimaal 4 uur van te voren.
  9. Je persoonsgegevens en adres worden uitsluitend gebruikt voor de eigen administratie van de docent en zullen uiteraard niet aan derden worden doorgegeven.
  10. Docent behoudt het recht de prijzen te wijzigen. Als dat het geval is zal dit ruim op tijd worden aangegeven.

Privacyverklaring

EsTaYoga bestaat uit Esther Siebers en Chantal Bakker.
www.estayoga.nl info@estayoga.nl 06-20213052 en 06-18581684

EsTaYoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Wij verwerken je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@estayoga.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

EsTaYoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Bevestigen aanmelding proefles en of workshop.
– Je te informeren over onze lessen en of workshops.
– Verzenden van onze nieuwsbrief indien je hebt aangegeven die te willen ontvangen.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld bij het plots uitvallen van een les.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten. Denk aan wijzigingen in het lesrooster of tarieven.

EsTaYoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. We bewaren je gegevens gedurende de tijd dat je lessen en of workshops bij ons volgt en/of onze nieuwsbrief ontvangt. 6 maanden na je laatste les of workshop verwijderen we jouw gegevens uit ons bestand.

EsTaYoga gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. EsTaYoga gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt  en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EsTaYoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@estayoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. EsTaYoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

EsTaYoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@estayoga.nl